สรุปผลประเมิน กรมอุตุนิยมวิทยา เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม1,689.57532.0068.5 %5.049.0838.7821.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี1,694.09875.0048.3 %5.082.9321.7273.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)1,701.22380.0077.7 %5.093.9044.4252.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี2,851.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.065.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา1,846.23506.0072.6 %5.062.1289.20-43.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี1,193.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.045.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,731.561,430.0017.4 %5.028.651.0096.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)1,612.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.031.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)1,193.63827.0030.7 %5.028.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท2,853.605,025.40-76.1 %0.052.8854.07-2.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด2,808.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.063.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,670.50779.0053.4 %5.050.0967.08-33.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์1,982.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.067.972.8595.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)1,712.88674.0060.7 %5.034.6361.92-78.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,705.69740.0056.6 %5.038.4588.35-129.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,761.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.051.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,128.38404.0064.2 %5.038.9261.05-56.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว1,490.541.0099.9 %5.064.8476.00-17.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง2,756.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.054.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี1,545.211,192.0022.9 %5.048.740.00100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี1,973.13529.0073.2 %5.055.76111.11-99.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)1,633.06893.0045.3 %5.069.281.9097.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว(กอท.สระแก้ว)1,713.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.053.7247.4111.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี1,676.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.053.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.054.3069.33-27.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 1,695.52250.0085.3 %5.046.14152.57-230.7 %0.0
รวม 27,265 15,037 0.00 % 944 989 0.00 %