สรุปผลประเมิน สำนักงานสถิติแห่งชาติ เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ145,728.3477,000.0047.2 %5.07,471.42649.5091.3 %5.0
รวม 145,728 77,000 47.16 % 7,471 650 91.31 %