สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน103,469.6947,113.0454.5 %5.05,223.35157.3897.0 %5.0
รวม 103,470 47,113 54.47 % 5,223 157 96.99 %