สรุปผลประเมิน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ93,357.6732,151.0065.6 %5.05,345.29340.3493.6 %5.0
รวม 93,358 32,151 65.56 % 5,345 340 93.63 %