สรุปผลประเมิน กรมธุรกิจพลังงาน เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธุรกิจพลังงาน105,766.0426,836.0074.6 %5.05,576.66558.7090.0 %5.0
รวม 105,766 26,836 74.63 % 5,577 559 89.98 %