สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์183,193.86104,436.1543.0 %5.05,511.001,296.4076.5 %5.0
รวม 183,194 104,436 42.99 % 5,511 1,296 76.48 %