สรุปผลประเมิน กรมการค้าต่างประเทศ เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าต่างประเทศ230,242.20164,536.2328.5 %5.09,347.421,811.8180.6 %5.0
รวม 230,242 164,536 28.54 % 9,347 1,812 80.62 %