สรุปผลประเมิน กรมการค้าภายใน เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน171,968.06148,031.9513.9 %5.06,874.234,214.2438.7 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)11,363.246,180.0045.6 %5.02,933.09114.0096.1 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)9,088.866,118.0032.7 %5.0811.19227.0572.0 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )3,016.532,804.797.0 %3.5987.3466.3593.3 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)9,191.164,345.0152.7 %5.01,543.19235.6084.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดกาญจนบุรี3,120.90573.0081.6 %5.0681.63204.7170.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี3,073.281,072.9665.1 %5.0516.1749.7290.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี2,559.25756.0070.5 %5.0456.82118.8174.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม2,638.89931.0064.7 %5.0362.46430.00-18.6 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี3,710.611,658.0055.3 %5.0660.6599.7584.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 05 ชัยนาท2,641.981,087.0058.9 %5.0366.46113.4069.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรี2,434.51934.0061.6 %5.0691.14109.3684.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร2,609.19536.0079.5 %5.01,078.201,219.18-13.1 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง2,477.10721.0070.9 %5.0615.71271.4055.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์2,742.20664.0075.8 %5.0699.56241.3265.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-7 เชียงราย 3,054.25460.0084.9 %5.0591.63199.5066.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-8 พิจิตร2,579.20639.0075.2 %5.0707.0590.5487.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี2,892.511,011.9065.0 %5.0751.67144.1380.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร2,764.88710.0074.3 %5.0738.45205.2072.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี2,572.82456.0082.3 %5.0692.3278.8688.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์2,713.151,247.7054.0 %5.0861.98291.8166.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา3,696.77316.0091.5 %5.01,008.07430.3557.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด2,755.631,100.0060.1 %5.0606.121.0099.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร2,433.40389.7084.0 %5.0512.890.9599.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา2,694.99854.0068.3 %5.0685.78266.9561.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่2,834.15829.0070.7 %5.0589.20112.1081.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี2,810.051,174.8058.2 %5.0523.35218.3858.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี3,446.26640.0081.4 %5.0618.2257.0090.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่2,628.02427.0083.8 %5.0825.0399.3088.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก7,448.911,720.0876.9 %5.0416.90155.1462.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดภูเก็ต2,403.43961.5060.0 %5.0453.9084.7081.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา2,907.851,028.0064.6 %5.0596.450.9599.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเลย2,436.47856.0064.9 %5.0738.86347.7052.9 %5.0
รวม 287,709 191,233 33.53 % 31,196 10,499 66.34 %