สรุปผลประเมิน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 143,452.2793,283.5535.0 %5.05,607.93930.7083.4 %5.0
รวม 143,452 93,284 34.97 % 5,608 931 83.40 %