สรุปผลประเมิน กรมทรัพย์สินทางปัญญา เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 200,938.80121,074.3939.7 %5.06,642.861,035.6684.4 %5.0
รวม 200,939 121,074 39.75 % 6,643 1,036 84.41 %