สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า233,456.48192,002.9517.8 %5.06,805.441,538.2977.4 %5.0
รวม 233,456 192,003 17.76 % 6,805 1,538 77.40 %