สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ208,854.80202,735.802.9 %1.06,614.721,330.4179.9 %5.0
รวม 208,855 202,736 2.93 % 6,615 1,330 79.89 %