สรุปผลประเมิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย183,389.70134,725.0026.5 %5.06,774.183,126.2353.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี12,700.5011,623.008.5 %4.01,882.832,486.54-32.1 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย12,881.9911,636.009.7 %4.52,045.991,099.8346.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท14,067.0714,841.99-5.5 %0.01,649.64650.7560.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี11,162.388,915.0020.1 %5.01,094.33914.8516.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต13,024.277,476.0042.6 %5.01,740.67461.7073.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี13,379.5514,633.55-9.4 %0.01,867.43767.7058.9 %5.0
รวม 260,605 203,851 21.78 % 17,055 9,508 44.25 %