สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม652,753.63304,791.6953.3 %5.032,344.061,822.2194.4 %5.0
รวม 652,754 304,792 53.31 % 32,344 1,822 94.37 %