สรุปผลประเมิน กรมบังคับคดี เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบังคับคดี 547,662.13154,000.0071.9 %5.08,393.794,222.9949.7 %5.0
รวม 547,662 154,000 71.88 % 8,394 4,223 49.69 %