สรุปผลประเมิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 461,537.69257,113.0044.3 %5.08,909.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 461,538 257,113 44.29 % 0 0 0.00 %