สรุปผลประเมิน สำนักงานกิจการยุติธรรม เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 105,306.6230,135.3771.4 %5.04,879.42533.9189.1 %5.0
รวม 105,307 30,135 71.38 % 4,879 534 89.06 %