สรุปผลประเมิน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 51,639.0943,073.9316.6 %5.05,829.922,526.4056.7 %5.0
รวม 51,639 43,074 16.59 % 5,830 2,526 56.66 %