สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน212,012.84180,629.0014.8 %5.06,189.491,477.5076.1 %5.0
รวม 212,013 180,629 14.80 % 6,189 1,478 76.13 %