สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน285,170.91125,839.0055.9 %5.06,236.39349.6094.4 %5.0
รวม 285,171 125,839 55.87 % 6,236 350 94.39 %