สรุปผลประเมิน กรมการศาสนา เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการศาสนา 86,880.3026,640.0069.3 %5.05,038.88560.5088.9 %5.0
รวม 86,880 26,640 69.34 % 5,039 561 88.88 %