สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม241,146.9741,000.0083.0 %5.015,172.401,076.6692.9 %5.0
รวม 241,147 41,000 83.00 % 15,172 1,077 92.90 %