สรุปผลประเมิน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ133,631.05156,000.00-16.7 %0.06,126.96200.0096.7 %5.0
รวม 133,631 156,000 -16.74 % 6,127 200 96.74 %