สรุปผลประเมิน กองบัญชาการกองทัพไทย เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองบัญชาการกองทัพไทย 3,525,834.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.070,736.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %