สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังไม่ครบ110,250.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ759.74ประเมินไม่ได้0.0
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %