สรุปผลประเมิน กรมอนามัย เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 241,610.52154,000.0036.3 %5.08,268.72797.6090.4 %5.0
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง69,544.1841,000.0041.0 %5.0402.16557.26-38.6 %0.0
รวม 311,155 195,000 37.33 % 8,671 1,355 84.37 %