สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม187,827.2784,260.0055.1 %5.05,989.381,101.7881.6 %5.0
รวม 187,827 84,260 55.14 % 5,989 1,102 81.60 %