สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน108,366.9377,000.0028.9 %5.05,701.73241.5095.8 %5.0
รวม 108,367 77,000 28.95 % 5,702 242 95.76 %