สรุปผลประเมิน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ348,112.13230,560.0033.8 %5.07,252.562,968.2259.1 %5.0
รวม 348,112 230,560 33.77 % 7,253 2,968 59.07 %