สรุปผลประเมิน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ208,205.56110,162.0047.1 %5.05,883.08586.7490.0 %5.0
รวม 208,206 110,162 47.09 % 5,883 587 90.03 %