สรุปผลประเมิน กรมสรรพากร เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพากร 439,100.06591,737.81-34.8 %0.014,028.043,451.2875.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,815.89506.5692.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 219,108.4314,694.0023.1 %5.04,825.61681.5585.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 334,418.3914,614.9057.5 %5.06,124.25962.5084.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 113,583.7111,731.0013.6 %5.02,957.05277.2790.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1019,069.1715,400.0019.2 %5.04,769.77378.0092.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1123,306.7521,150.409.3 %4.53,092.38262.0091.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1216,318.5013,992.6014.3 %5.03,081.37137.8395.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1332,870.9326,759.6018.6 %5.03,380.5083.2597.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1423,161.1518,200.6021.4 %5.03,829.10426.7788.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 16,174.1010,133.6037.3 %5.04,084.59302.0092.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1612,444.319,658.0022.4 %5.02,691.71264.0090.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1712,573.631,636.8087.0 %5.03,022.16152.0095.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1824,660.1621,000.0014.8 %5.03,216.41188.0094.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1930,034.6539,852.80-32.7 %0.03,839.26338.0091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2577,800.6924,390.1095.8 %5.03,620.53286.9092.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2016,916.3010,757.0036.4 %5.02,870.39339.8088.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2121,576.8625,799.00-19.6 %0.04,544.68437.0090.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,700.662.85100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2322,409.0113,580.0039.4 %5.03,767.51337.0591.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2425,646.6713,151.8148.7 %5.04,766.42411.2591.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2528,819.8421,657.0024.9 %5.04,602.65602.3786.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2616,423.599,765.0040.5 %5.04,318.89338.0092.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2725,916.0320,857.0019.5 %5.03,930.30646.0083.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2831,305.1219,000.0039.3 %5.03,796.16266.2593.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2919,756.8517,201.0012.9 %5.02,634.21298.4288.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 326,683.1519,000.0028.8 %5.08,816.17386.5895.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3021,179.5919,731.006.8 %3.03,576.67328.7090.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 430,863.1121,243.7031.2 %5.04,272.19342.0192.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 554,358.9721,142.2061.1 %5.03,852.0976.0098.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 634,514.0332,691.705.3 %2.53,632.22146.4596.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 720,967.5020,004.004.6 %2.04,606.19465.4289.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 827,075.9618,061.0433.3 %5.04,130.82497.1888.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 919,281.1716,000.0017.0 %5.04,214.93407.5090.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 18,622.044,922.4442.9 %5.0425.7935.0091.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 28,705.507,580.2012.9 %5.0409.0942.7589.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสาน8,529.333,474.2059.3 %5.0397.681.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง5,364.292,225.2058.5 %5.0368.4639.9089.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดง7,292.055,930.0018.7 %5.0474.1176.0084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0393.602.8599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน8,128.901,082.0086.7 %5.0473.3476.0083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 17,007.003,588.2048.8 %5.0445.2290.2579.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 26,087.532,810.8053.8 %5.0362.7380.7577.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกน้อย5,155.032,100.5059.3 %5.0425.0857.0086.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกใหญ่7,388.093,845.0048.0 %5.0465.40114.0075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกะปิ7,583.248,561.80-12.9 %0.0587.77147.2574.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางขุนเทียน7,755.564,203.2045.8 %5.0583.150.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเขน7,758.274,634.2040.3 %5.0530.2634.3793.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม7,269.571,694.0076.7 %5.0488.3985.5082.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาบางแค7,041.861,600.0077.3 %5.0410.3449.4088.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อ8,741.147,608.2013.0 %5.0394.9850.5987.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา6,205.121,397.0077.5 %5.0428.1376.0082.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัด5,774.423,773.0034.7 %5.0432.0676.0082.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 16,999.816,409.008.4 %4.0405.9446.1388.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 27,156.957,644.00-6.8 %0.0404.3319.7895.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 38,321.902,359.2071.7 %5.0463.0936.8992.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงกุ่ม9,011.564,075.6054.8 %5.0492.4076.0084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 15,222.52915.2082.5 %5.0533.742.8599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 26,099.984,456.0027.0 %5.0663.5544.4893.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ8,270.451,691.0079.6 %5.0535.0476.0085.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 17,613.362,657.0065.1 %5.0358.04105.5070.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0308.092.8599.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไทไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0411.9494.8377.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง7,094.454,877.0031.3 %5.0300.45142.5052.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0253.5358.9076.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 26,941.553,553.2048.8 %5.0349.4875.6078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ5,549.671,494.0073.1 %5.0378.2138.0090.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีนบุรี8,545.935,288.0038.1 %5.0471.2147.5089.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0453.9734.2092.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 16,714.681,473.0078.1 %5.0312.082.8599.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 24,724.191,039.2078.0 %5.0330.880.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษฏร์บูรณะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0465.1128.5093.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดกระบัง5,209.296,151.84-18.1 %0.0406.5795.0076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดพร้าว6,061.371,782.0070.6 %5.0437.3792.0978.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลาง8,087.526,215.0023.2 %5.0461.66114.0075.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา8,070.854,899.0039.3 %5.0488.2666.5086.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวง6,460.453,915.0039.4 %5.0420.4838.0091.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธวงศ์5,799.641,847.0068.2 %5.0366.1250.8086.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาทร7,100.203,743.2047.3 %5.0487.8277.9084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม8,956.063,060.0065.8 %5.0478.9495.0080.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจอก5,855.273,570.0039.0 %5.0422.7195.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0506.6476.0085.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 17,364.063,214.0056.4 %5.0449.92114.0074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 29,133.406,972.2023.7 %5.0313.7238.0087.9 %5.0
รวม 2,045,092 1,318,924 35.51 % 173,039 18,050 89.57 %