สรุปผลประเมิน กรมศุลกากร เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศุลกากร514,901.13586,421.00-13.9 %0.017,730.029,954.4343.9 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
รวม 514,901 586,421 0.00 % 17,730 9,954 43.86 %