สรุปผลประเมิน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 88,126.1625,874.4670.6 %5.05,282.76490.3090.7 %5.0
รวม 88,126 25,874 70.64 % 5,283 490 90.72 %