สรุปผลประเมิน กรมสรรพสามิต เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต217,037.33402,000.00-85.2 %0.08,343.766,218.7725.5 %5.0
รวม 217,037 402,000 -85.22 % 8,344 6,219 25.47 %