สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ320,973.59644,000.00-100.6 %0.012,517.861,975.4684.2 %5.0
รวม 320,974 644,000 -100.64 % 12,518 1,975 84.22 %