สรุปผลประเมิน กรมการกงสุล เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการกงสุล 138,616.66180,000.00-29.9 %0.05,367.181,415.7573.6 %5.0
รวม 138,617 180,000 -29.85 % 5,367 1,416 73.62 %