สรุปผลประเมิน กรมพลศึกษา เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพลศึกษา560,901.69446,795.0020.3 %5.05,579.79824.9085.2 %5.0
รวม 560,902 446,795 20.34 % 5,580 825 85.22 %