สรุปผลประเมิน กรมการข้าว เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการข้าว177,251.88100,735.0043.2 %5.06,467.7611,932.45-84.5 %0.0
รวม 177,252 100,735 43.17 % 6,468 11,932 -84.49 %