สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ191,836.80166,800.0013.1 %5.08,331.261,710.8179.5 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์11,039.845,257.0052.4 %5.0785.38384.6751.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี3,163.913,248.30-2.7 %0.0778.59490.1037.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง2,900.782,300.0020.7 %5.08,102.31285.0096.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์3,142.091,379.0056.1 %5.0493.54374.1224.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี10,346.121,762.6083.0 %5.0821.29380.0253.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่4,187.98539.1987.1 %5.01,131.37587.2748.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น3,880.463,845.000.9 %0.5878.69824.146.2 %3.0
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว3,076.601,874.0039.1 %5.0710.38472.3933.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง3,357.541,555.0053.7 %5.0417.17451.13-8.1 %0.0
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร3,390.532,723.1719.7 %5.0492.42425.9613.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี3,202.152,841.0011.3 %5.0530.46346.7034.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,087.283,065.0062.1 %5.0749.16360.4451.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3,690.082,445.0033.7 %5.0532.07332.5037.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี3,446.553,254.005.6 %2.5906.21741.2018.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี3,078.605,267.29-71.1 %0.0725.72325.8955.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์4,391.122,636.0040.0 %5.0868.02282.4067.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา4,167.842,330.0044.1 %5.0749.79252.9866.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร3,347.992,843.0015.1 %5.0662.56374.9343.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก986.714,733.15-379.7 %0.01,085.59270.1875.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา3,339.791,819.5045.5 %5.0915.53295.7567.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา2,837.792,867.30-1.0 %0.0429.67204.4452.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 2,775.521,914.0031.0 %5.0558.65270.1951.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก2,889.9035,164.90-1,116.8 %0.0452.87905.05-99.8 %0.0
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา2,994.651,200.0059.9 %5.0872.781,077.30-23.4 %0.0
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์3,147.931.00100.0 %5.0837.06591.4829.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง3,179.672,509.6021.1 %5.0780.27266.9565.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี3,398.459,762.00-187.2 %0.0751.43506.5332.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,712.802,010.0025.9 %5.0460.43404.5712.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา3,568.894,170.00-16.8 %0.0771.89581.5024.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล8,237.291,823.0077.9 %5.0863.20512.6640.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา3,566.852,367.0033.6 %5.0629.87579.807.9 %3.5
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 4,170.751,910.0054.2 %5.0586.57198.5566.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา3,812.722,782.0027.0 %5.0820.33389.9452.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี4,348.373,467.0020.3 %5.0596.99297.5950.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี3,050.933,184.00-4.4 %0.0462.69342.8825.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา3,026.381,999.3933.9 %5.02,399.46605.9974.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 3,656.513,854.00-5.4 %0.0842.04373.8355.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร1,218.252,632.00-116.0 %0.0740.69457.7738.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์1,103.522,418.94-119.2 %0.0543.60461.2315.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์16,404.135,018.9169.4 %5.0742.14497.9432.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส3,157.832,555.0019.1 %5.0597.15688.75-15.3 %0.0
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส3,486.771,717.0050.8 %5.0994.021,140.00-14.7 %0.0
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 2,988.004,116.20-37.8 %0.0555.25387.5130.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี1,149.642,500.00-117.5 %0.0951.77570.0040.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร2,858.883,935.00-37.6 %0.0737.65444.2739.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย5,489.832,949.4046.3 %5.01,764.401,115.5536.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่7,440.446,226.1416.3 %5.02,518.54255.8289.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก3,689.223,685.990.1 %0.5958.29977.65-2.0 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน4,119.963,522.1114.5 %5.01,120.18988.0911.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา3,533.75729.0079.4 %5.0901.81417.6553.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก1,360.231,914.00-40.7 %0.0765.24594.1822.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี2,971.052,130.0928.3 %5.0587.11161.9372.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์2,960.612,014.2032.0 %5.0742.99153.8879.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่78,855.471,326.0098.3 %5.030,754.25650.4297.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,301.241,080.0074.9 %5.01,635.35725.7355.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี3,350.192,982.5611.0 %5.0469.80132.8871.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง3,257.962,716.2516.6 %5.0895.16323.0063.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน2,845.481,692.0040.5 %5.0544.31218.0959.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี4,195.281,150.0072.6 %5.0396.38305.4023.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 14,391.8310,611.0026.3 %5.01,931.25492.0574.5 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี28,137.8323,420.5916.8 %5.01,509.94634.6958.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 14,265.687,549.3647.1 %5.01,641.98621.7562.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี17,439.5216,573.005.0 %2.5911.32408.9255.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 16,269.0916,358.03-0.5 %0.03,333.58491.2085.3 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์12,533.6320,032.00-59.8 %0.01,919.74841.3556.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 8,187.589,042.27-10.4 %0.02,579.153,802.78-47.4 %0.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช16,919.0613,960.6417.5 %5.03,033.84426.9385.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 18,139.186,365.0064.9 %5.02,679.87796.9070.3 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน8,616.267,739.3010.2 %5.03,526.38549.4084.4 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 21,094.2316,486.1421.8 %5.01,429.70473.4666.9 %5.0
รวม 676,168 510,651 24.48 % 118,197 39,285 66.76 %