สรุปผลประเมิน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว92,147.8053,302.5042.2 %5.05,332.781,015.6681.0 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 4,008.358,463.05-111.1 %0.02,827.71414.1485.4 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน4,786.269,592.84-100.4 %0.01,594.60391.1075.5 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี13,925.6417,335.60-24.5 %0.02,064.05374.3081.9 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี14,160.6711,135.0021.4 %5.0891.99334.4162.5 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ9,040.1118,023.50-99.4 %0.02,525.061,528.7439.5 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา8,353.9411,652.50-39.5 %0.02,553.60867.9566.0 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง36,993.8213,668.5563.1 %5.02,634.94740.7671.9 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา6,371.9913,580.11-113.1 %0.02,391.46506.2878.8 %5.0
รวม 189,789 156,754 17.41 % 22,816 6,173 72.94 %