สรุปผลประเมิน กรมชลประทาน (สามเสน) เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมชลประทาน (สามเสน)295,368.59609,280.00-106.3 %0.017,429.865,323.7069.5 %5.0
กรมชลประทานปากเกร็ด77,531.07355,000.00-357.9 %0.030,397.7922,732.8525.2 %5.0
รวม 372,900 964,280 -158.59 % 47,828 28,057 41.34 %