สรุปผลประเมิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์89,156.4639,336.0055.9 %5.05,407.82345.6593.6 %5.0
รวม 89,156 39,336 55.88 % 5,408 346 93.61 %