สรุปผลประเมิน กรมประมง เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประมง365,958.38420,513.00-14.9 %0.011,048.335,101.5753.8 %5.0
รวม 365,958 420,513 -14.91 % 11,048 5,102 53.83 %