สรุปผลประเมิน กรมปศุสัตว์ เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมปศุสัตว์ 143,157.27107,000.0025.3 %5.07,255.684,065.6244.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร4,151.444,071.001.9 %0.5627.53649.11-3.4 %0.0
รวม 147,309 111,071 24.60 % 7,883 4,715 40.19 %