สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาที่ดิน เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาที่ดิน209,541.08182,879.0012.7 %5.010,010.282,452.6975.5 %5.0
รวม 209,541 182,879 12.72 % 10,010 2,453 75.50 %