สรุปผลประเมิน กรมวิชาการเกษตร เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิชาการเกษตร467,221.5952,299.0088.8 %5.019,709.20729.2896.3 %5.0
รวม 467,222 52,299 88.81 % 19,709 729 96.30 %