สรุปผลประเมิน กรมกิจการผู้สูงอายุ เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการผู้สูงอายุ178,441.4733,800.4081.1 %5.05,298.391,234.4376.7 %5.0
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี6,940.139,712.00-39.9 %0.01,905.08200.1089.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์6,645.502,688.6059.5 %5.02,291.08463.3379.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง5,365.998,123.00-51.4 %0.02,503.20662.3973.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค21,349.9930,933.00-44.9 %0.01,265.85597.1952.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น2,069.31726.0064.9 %5.02,279.69374.7283.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม4,266.039,720.00-127.8 %0.01,922.31312.5583.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี10,457.268,641.0017.4 %5.01,332.84197.3785.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา8,204.275,256.0035.9 %5.02,900.53209.0092.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา8,271.2810,020.96-21.2 %0.01,603.19497.8368.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)42,132.499,684.0077.0 %5.03,750.04314.2891.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี26,596.3914,145.1446.8 %5.02,243.09727.2867.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต18,776.656,802.0063.8 %5.01,503.54372.5375.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 53,177.09151,946.00-185.7 %0.02,300.85667.9571.0 %5.0
รวม 392,694 302,198 23.04 % 33,100 6,831 79.36 %