สรุปผลประเมิน กรมกิจการเด็กและเยาวชน เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน126,880.9968,256.0046.2 %5.05,858.061,511.3274.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร2,322.676,841.00-194.5 %0.0913.80237.6174.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่793.291,952.97-146.2 %0.01,490.75347.9676.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี1,408.253,993.00-183.5 %0.03,005.87550.0581.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์1,275.443,260.00-155.6 %0.01,813.14609.0666.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร1,287.022,208.69-71.6 %0.02,010.94519.4674.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1,257.054,648.50-269.8 %0.02,256.12524.5276.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี642.741,699.00-164.3 %0.01,718.20440.9574.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา1,008.773,200.00-217.2 %0.01,593.45225.4885.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี1,379.44827.0040.0 %5.01,844.85817.7955.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท949.031,749.30-84.3 %0.01,094.68414.7162.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ1,296.933,986.40-207.4 %0.02,442.65322.6786.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร1,404.221,216.6413.4 %5.01,692.49367.5478.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย1,224.602,386.80-94.9 %0.02,519.04599.2876.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่1,317.003,028.50-130.0 %0.03,129.95309.6590.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง953.821,253.00-31.4 %0.01,528.85250.8083.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด699.771,459.20-108.5 %0.01,158.39116.1290.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก1,620.462,982.50-84.1 %0.02,768.73450.0783.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก940.371,123.00-19.4 %0.01,046.25306.5170.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม1,371.641,845.00-34.5 %0.01,048.23712.2032.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม939.472,950.50-214.1 %0.01,611.430.9599.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา1,700.983,124.00-83.7 %0.03,106.56296.4090.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช1,027.022,236.00-117.7 %0.02,159.50411.4480.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์1,302.583,063.80-135.2 %0.02,152.37727.1566.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี1,552.242,709.00-74.5 %0.0677.31263.8761.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส1,512.341,944.99-28.6 %0.01,475.63345.5776.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน1,223.012,918.23-138.6 %0.02,324.320.95100.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ1,219.722,398.00-96.6 %0.01,435.27429.7370.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์1,014.441,181.40-16.5 %0.02,195.57232.7589.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี1,565.452,754.40-75.9 %0.01,177.39335.6571.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์931.99826.0011.4 %5.01,733.58630.2463.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี783.45584.3225.4 %5.01,504.77637.7357.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี1,323.393,554.30-168.6 %0.0980.04189.7580.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,064.572,148.50-101.8 %0.01,288.73513.7660.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา1,237.503,074.70-148.5 %0.01,764.33295.1783.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา854.942,472.00-189.1 %0.01,978.85328.3583.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง1,446.363,565.00-146.5 %0.01,292.24612.9952.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร911.513,367.00-269.4 %0.01,474.91328.1877.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก1,058.002,440.50-130.7 %0.02,250.01441.7580.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี912.293,646.00-299.7 %0.01,710.10236.8986.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์1,072.082,043.50-90.6 %0.02,431.89440.3581.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่954.352,734.79-186.6 %0.01,760.18433.0975.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต1,086.763,244.00-198.5 %0.0542.17266.3150.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม944.702,082.50-120.4 %0.01,583.98307.3480.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร1,063.025,661.00-432.5 %0.01,437.81645.7255.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,126.53898.9520.2 %5.02,430.80227.6990.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร1,067.071,057.500.9 %0.51,414.65398.9971.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา1,054.111,377.79-30.7 %0.01,466.70207.1085.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด1,614.562,284.00-41.5 %0.02,096.74289.6186.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง1,256.532,862.20-127.8 %0.01,262.87502.5360.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง1,252.033,053.60-143.9 %0.01,303.61241.9681.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี1,081.393,887.00-259.4 %0.01,701.77309.6181.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี1,053.702,879.20-173.2 %0.01,710.62218.9987.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง1,472.393,882.00-163.7 %0.02,426.96385.8684.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,538.492,849.60-85.2 %0.01,494.94490.0867.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย1,231.482,404.99-95.3 %0.02,324.81321.3086.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ1,015.141.0099.9 %5.02,037.9452.7097.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร970.282,536.00-161.4 %0.02,115.44339.7683.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา1,392.994,981.50-257.6 %0.01,899.88511.0473.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล1,481.603,881.70-162.0 %0.01,102.970.9599.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ1,682.823,895.00-131.5 %0.0833.35439.7447.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม806.262,072.40-157.0 %0.0468.26176.9062.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร8,155.925,049.0038.1 %5.0760.30421.0044.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว1,027.062,104.30-104.9 %0.01,839.27542.7770.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,560.652,189.00-40.3 %0.01,319.40649.9650.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี1,044.742,492.10-138.5 %0.0649.32288.1255.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย814.532,818.00-246.0 %0.01,757.96383.5278.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี974.2210.4098.9 %5.01,602.40451.6871.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี1,344.043,543.81-163.7 %0.02,471.69834.3566.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์1,166.701,125.003.6 %1.51,952.83266.4886.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย1,135.983,361.92-195.9 %0.01,208.05399.2966.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู504.682,904.00-475.4 %0.01,339.69325.5775.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง1,146.272,131.20-85.9 %0.0819.24453.7444.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ931.002,154.30-131.4 %0.01,231.36560.3054.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี1,612.024,667.80-189.6 %0.02,346.58172.3392.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์1,052.413,490.50-231.7 %0.01,986.51426.3578.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี853.652,449.12-186.9 %0.01,861.47333.2182.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี1,815.581,092.2339.8 %5.02,725.671.9599.9 %5.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ3,112.525,287.07-69.9 %0.02,079.09340.0083.6 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,934.377,539.84-156.9 %0.02,753.50605.6078.0 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง7,987.7314,098.00-76.5 %0.01,465.84834.1043.1 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี2,335.746,981.00-198.9 %0.01,870.2184.5595.5 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง2,548.298,089.00-217.4 %0.02,457.62508.2079.3 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,161.334,953.00-19.0 %0.02,503.71308.9087.7 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย1,857.876,112.00-229.0 %0.01,230.76243.6080.2 %5.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด4,190.978,853.00-111.2 %0.0720.85458.4336.4 %5.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร3,240.2110,394.20-220.8 %0.01,219.75567.6253.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส3,391.856,658.21-96.3 %0.01,524.14363.4676.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่3,238.9612,473.01-285.1 %0.03,193.14501.2384.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง5,989.4413,060.00-118.1 %0.01,954.13492.9074.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด9,578.5511,196.00-16.9 %0.0824.39799.343.0 %1.5
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา3,392.327,394.00-118.0 %0.03,124.73114.5896.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช6,107.239,330.33-52.8 %0.02,276.82476.0679.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย4,765.0310,478.97-119.9 %0.01,292.74920.6228.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,232.584,692.90-45.2 %0.01,520.66646.5557.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง8,535.5014,353.72-68.2 %0.02,466.87682.0072.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ6,196.968,734.00-40.9 %0.0973.89259.0673.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์7,813.8813,140.35-68.2 %0.03,334.13802.1275.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา11,506.7715,860.51-37.8 %0.02,146.39333.4784.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี6,586.7710,721.03-62.8 %0.01,095.89654.8040.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี12,417.5825,963.00-109.1 %0.01,112.38294.5273.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี10,315.946,700.9935.0 %5.01,711.33538.0468.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี10,673.7016,272.58-52.5 %0.02,577.54803.6468.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต13,102.8334,750.52-165.2 %0.01,484.71635.9557.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด15,384.1119,266.00-25.2 %0.01,082.84306.2471.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท12,799.0640,016.00-212.6 %0.01,006.16351.6265.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช8,180.0917,719.96-116.6 %0.01,314.59518.0560.6 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี1,780.3212,149.73-582.4 %0.0602.52897.96-49.0 %0.0
รวม 422,331 654,267 -54.92 % 189,869 45,954 75.80 %