สรุปผลประเมิน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เดือนกันยายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 109,142.24101,314.007.2 %3.56,452.135,266.9718.4 %5.0
รวม 109,142 101,314 7.17 % 6,452 5,267 18.37 %