สรุปผลประเมิน กรมเจ้าท่า รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจ้าท่า705,445.75785,600.00-11.4 %0.048,127.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 705,446 785,600 -11.36 % 0.0 0 0 0.00 % 0.0